Wat doen we?

Activiteiten

Wij plannen een vijftal activiteiten per jaar nl. afwisselend op dinsdag of woensdag vanaf 17.45 uur.

De agenda bevat steeds een aantal vaste items, zoals de bevraging rond de tafel, het onderling bespreken en adviseren van door de leden aangebrachte topics en een uitgebreider thema door een externe (of interne) spreker. De avond wordt altijd afgesloten met een gezamenlijk diner.

Eenmaal per jaar wordt ofwel een ‘informele’ culturele activiteit ofwel de VHR nacht georganiseerd. Op beide activiteiten worden eveneens de partners uitgenodigd.

Programma 2020

In 2020 bouwen we het programma rond een aantal typische en minder typische HR werkwoorden.

Volhouden, samenwerken, leren, presteren, zorgen en innoveren.

We gaan kritisch in op wat wij als HR-professionals kunnen betekenen voor onze organisatie door die werkwoorden te accentueren.

Als we HR definiëren als 'ervoor zorgen dat mensen samen (samenwerken) in staat (leren) en bereid (volhouden) zijn om op duurzame wijze (zorgen en innoveren) te presteren om zo waarde te creëren voor alle stakeholders' dan zijn deze werkwoorden zeer belangrijk.

VHR wil een netwerk zijn voor HR-professionals in West-Vlaanderen. We bieden een unieke combinatie van inhoud en samenwerking. De bijeenkomsten zijn momenten van uitwisseling en van inspiratie. Al meer dan 50 jaar zijn wij het kloppend hart van HR in West-Vlaanderen. En dat doen we ook samen.

Dit zijn alvast de data om te reserveren in je agenda van 2020!
 

VOLHOUDEN
dinsdag 11 februari 2020, 17u45

Wat kunnen we van de dodentocht leren over motivatie?

Motivatie. Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe houden ze het vol? Hoe houden we ze gemotiveerd? Het is een thema dat centraal staat in het bedrijfsleven. Soms worden mensen gevraagd om bijzonder moeilijke dingen te doen over een langere termijn. We vragen mensen om offers te brengen door bijv. hun familie niet vaak te zien, naar het buitenland te trekken, onaangenaam werk te verrichten. Wetenschappelijke inzichten vertellen ons dat we er goed aan doen om de autonome motivatie te vrijwaren (ik wil het doen) en de gecontroleerde motivatie (ik moet het doen) beter vermijden.

Joachim Waterschoot is een jonge onderzoeker aan de Universiteit Gent die rond deze thema's onderzoek verricht. Zo bevroeg hij deelnemers aan de dodentocht over hun motivatie. Misschien is de dodentocht wel een mooie metafoor in het bedrijfsleven. Want deelname aan de dodentocht is vrijwillig. Buitenstaanders denken soms dat die deelnemers niet goed wijs zijn. En toch ...

Waarom doen ze wat ze doen?
Waar halen ze de motivatie vandaan en hoe blijven ze gemotiveerd?

Organisatie: VHR 
Spreker: Joachim Waterschoot, onderzoeker bij Universiteit Gent
Locatie: Hostellerie Klokhof, Kortrijk (Marke)
 

SAMENWERKEN
woensdag 29 april 2020, 17u45

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen samen doelen realiseren?
Casestudy

De kracht van een gezond team zit voornamelijk in de vaardigheid van teamleden om vertrouwen op te bouwen, met elkaar respectvolle conflicten te kunnen hebben, betrokkenheid bij het team te voelen, elkaar aansprakelijk te durven stellen en resultaatgericht te kunnen werken of hoe ziet het ideale team volgens de piramide van Patrick Lencioni eruit.

Kris Lambrecht, HR Director bij Milcobel, komt dit model kort toelichten en gaat vooral dieper in op de ervaringen met het toepassen van dit model bij Milcobel.

Organisatie: VHR
Spreker: Kris Lambrecht, HR Director bij Milcobel
Locatie: Hostellerie Klokhof, Kortrijk (Marke)


LEREN
donderdag 28 mei 2020

Hoe zorgen we ervoor dat mensen levenslang blijven leren?
Congres HRPro.be in Brussel (dagprogramma)

Organisatie: HRPro.be, waar VHR een deel van is.
Sprekers: diverse
Locatie: Brussel
 

PRESTEREN
dinsdag 16 juni 2020, 17u45

Op welke manier ondersteunen en versterken wij als HR de prestatie van medewerkers?
Performance management onder de loupe.
Casestudy.

Organisatie: VHR
Spreker: nog te bepalen
Locatie: Hostellerie Klokhof, Kortrijk
 

ZORGEN
woensdag 16 september 2020, 17u45

Hoe zetten we een welzijnsbeleid op in bedrijven?
De case van Alpro.

Organisatie: VHR
Spreker: nog te bepalen
Locatie: Hostellerie Klokhof, Kortrijk (Marke)
 

INNOVEREN
dinsdag 17 november 2020, 17u45

Wat kan AI voor HR betekenen?

Organisatie: VHR
Spreker: nog te bepalen
Locatie: Hostellerie Klokhof, Kortrijk