Informatie voor nieuwe leden

Kostprijs

De jaarlijkse kostprijs voor het lidmaatschap bedraagt 340 EUR.

Aanvaarding nieuwe leden

Netwerking is een van onze kerndoelstellingen.  Om deze reden vinden we een zekere homogeniteit van de groep belangrijk.

Nieuwe leden dienen dan ook te voldoen aan volgende criteria:

  • actief zijn binnen een bedrijf in HR met managementverantwoordelijkheid, ongeacht statuut (zelfstandig of gesalarieerd)
  • met minimum 5 jaar ervaring
  • bereid tot regelmatige deelname en actieve uitwisseling

De kandidatuur van het nieuwe lid wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die al of niet aanvaardt. De beslissing wordt aan de andere leden gemeld via e-mail.

Lidgeld voor nieuw aangesloten leden

Indien een nieuw toegelaten lid aansluit na de vergadering van mei bedraagt het lidgeld 340 EUR, inclusief de bijdrage voor het daaropvolgende jaar.

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De vergadering in mei/juni is tevens de jaarlijkse Algemene Vergadering voor bespreking van:

  • stand van de rekeningen en activiteitenverslag
  • goedkeuring van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar
  • verandering van statuten en/of Raad van Bestuur
  • kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur