Verantwoordelijken Human Resources West-Vlaanderen

Missie en doelstellingen

VHR West-Vlaanderen wenst zich te profileren als de vereniging van HR-managers van de grotere bedrijven die een modern en uitgebreid HRM-beleid voor alle personeelscategorieën uitbouwen en een daadwerkelijke stem in het algemeen bedrijfsbeleid hebben.

Wij streven naar een volwaardige representatie van deze doelgroep in onze vereniging (sectoren, non-profit, profit …).

Onze doelstellingen zijn:

  • Ontmoetingsgelegenheid voor HR-managers aanbieden
  • HR-expertise verhogen door het aanbieden van actuele thema’s, liefst vanuit de (eigen) praktijk
  • HR-managers confronteren met nieuwe tendenzen
  • Ideeën en informatie onderling uitwisselen in een open kader
  • De belangen van HR-managers extern verdedigen, indien nodig.